Timeregistrering for håndværkere


Online tidsregistrering til håndværkere med Bidmio: Sikrer nøjagtig fakturering!

Står din virksomhed overfor udfordringer med at sikre, at medarbejdernes arbejdstimer bliver registreret korrekt og rettidigt? Uden præcis tidsregistrering kan processen med lønudbetaling og fakturering til kunder blive kompliceret og unøjagtig, hvilket potentielt kan føre til tabt indtægt og utilfredshed hos både ansatte og kunder.

Bidmio tilbyder en løsning på dette problem gennem sin digitale tidsregistreringsfunktion. Denne funktion gør det nemt og bekvemt for medarbejderne at registrere deres arbejdstimer samt eventuelt fravær direkte i systemet. Ved at anvende Bidmio til tidsregistrering bliver det muligt for administrationen at få et klart overblik over arbejdstimer fordelt på de enkelte sager, hvilket letter processen med lønberegning og fakturering

Klar timeregistreringen på din smartphone eller tablet

Vis video

Ingen kreditkortoplysninger eller bindinger!

Start for free

Timeregistrering for håndværkere

Effektiv tidsstyring med Bidmio: Revolutionerende tidsregistrering for håndværkere

Eliminer problemer med tabt arbejdstid. Ved at bruge Bidmio-appen med nøjagtige sporing og tilstedeværelsesregistreringer for dine medarbejdere sparer du en masse tid og siger farvel til pen og papir. Vores løsning tilbyder sekund-for-sekund overvågning, er brugervenlig og lokationsuafhængig.

Håndværkere står ofte over for udfordringen med at styre tid på forskellige arbejdspladser og projekter. Traditionelle timesedler fører til faktureringsfejl og forsinkelser. Bidmios innovative tilgang vil opfylde dine unikke behov.

Medarbejdere kan logge tid i realtid ved hjælp af smartphones, der direkte knytter timer til specifikke projekter eller opgaver. Som ejer med webadgang får du et løbende overblik over de enkelte teammedlemmers arbejdstimer, opgaver og omkostninger. Du har alle oplysninger online på ét sted.

3 grunde til at bruge Bidmio til at spore dine medarbejderes tid

1

Tidsregistrering via mobilapplikation:

Bidmio ændrer måden, du registrerer tid på, med sin ligetil og tydelige tidsregistreringsfunktion. Denne nøjagtighed sikrer, at flere af dine arbejdstimer spores nøjagtigt og efterfølgende faktureres. Værdifulde arbejdstimer vil ikke længere glide forbi, uregistrerede og ufakturerede. Bidmios ligetil og gennemsigtige tidsregistreringssystem sikrer, at flere arbejdstimer bliver nøjagtigt registreret og faktureret, hvilket resulterer i højere indtægter.

2

Ingen manglende timesedler

Sig farvel til frustrationen over malplacerede timesedler og glemte arbejdstimer. Med vores mobilapplikation til tidsregistrering har du altid din timeseddel inden for rækkevidde direkte på din smartphone. Det betyder, at du ubesværet kan genkalde og registrere de timer, du har brugt på opgaver såsom mandagens vandhaneinstallation eller tirsdagens besøg på stedet. Så snart du registrerer din tid, bliver den automatisk knyttet til det relevante projekt, hvilket sikrer en nøjagtig og problemfri journalføring.

3

Overvågning af medarbejdernes produktivitet 

Timesedler giver en effektiv måde at oprette poster til beregning af medarbejderlønninger. Systemet registrerer automatisk de timer, hver medarbejder har arbejdet, som derefter lægges passende sammen og vises for medarbejderen i dennes profil. Takket være dette har medarbejderne et konstant overblik over, hvor mange timer de har tilbage til arbejdet, eller hvor mange timer de allerede har arbejdet udover overarbejde.


Styrk dit team med vores avancerede mobile tidsregistreringsapp:

Håndtering af fravær og ferie

Opret saldi for ferietid, flexkonti, kompensationstid, samt saldi for sygetimer, kilometertal, feriedage med mere. Du kan se saldi for alle dine medarbejdere i webgrænsefladen, hvilket giver dig et omfattende overblik over forskellige tids- og ressourceallokeringer.

  • Ferie
  • Flextidskonti
  • Kompensationstid
  • Syge timer
  • Feriedage
  • Kørt kilometer

Timetilmelding med forskellige timepriser

Skal du registrere forskellige timepriser? Ikke et problem. Bidmio understøtter forskellige uploadtidsbehov:

  • Almindelige timer
  • Over tid
  • Weekend arbejde


Planlæg nemt vagter, projekter og ferier

Planlæg vagter, projektarbejde og ferier ubesværet. Planlagte aktiviteter vises derefter i applikationen som udkast til rapporter.

En samlet løsning til ferie- og fraværsstyring

Med Bidmio fraværsstyringssystemet kan du nemt og hurtigt registrere fravær, sygemeldinger og ferier.

Udover at det er nemt at registrere feriedage og fravær, er det nemt at få et overblik over medarbejdernes fravær. Systemets fleksible rapportering gør det nemmere for ledere at bevare overblikket og giver medarbejderne mulighed for at spore deres egen orlov, fraværsregistrering og en fleksibel balance. Alt dette kan gøres med blot et par klik og på farten ved hjælp af din mobiltelefon.


Den vigtigste tidsregistreringsskærm

Tidsregistrering i kalenderen

Skærmen med medarbejderens arbejdslog

Timeren startede 


Ofte stillede spørgsmål (FAQ) om Bidmio Time Tracking

Kan jeg prøve Bidmios tidsregistreringsfunktion gratis?

Ja, Bidmio tilbyder en 14-dages gratis prøveperiode for sin tidssporingsfunktion uden kreditkortoplysninger eller forpligtelse.

Hvilke andre funktioner tilbyder Bidmio til medarbejders tidsstyring?

Bidmio leverer et omfattende styringssystem inklusive saldi for ferietid, fleksible konti, kompensationstid, sygefravær, kilometertal og diverse timepriser såsom almindelige timer, overarbejde og weekendarbejde.

Kan Bidmio hjælpe med at planlægge vagter, projekter og ferier?

Ja, Bidmio gør det nemt at planlægge vagter, projektarbejde og ferier, med planlagte aktiviteter vist i appen som udkast til rapporter.

 

Hvordan håndterer Bidmio ferier og fravær?

Med Bidmio fraværsstyringssystemet er det nemt at registrere fravær, sygemeldinger og ferier. Det giver et klart overblik over medarbejdernes fravær og muliggør nem sporing af ferieforbrug, fraværsregistreringer og fleksibel balance.

Hvad definerer et tidsregistreringssystem i håndværkssektoren?

I håndværkssektoren er et tidsregistreringssystem et værktøj eller en metode, der bruges til at registrere og styre tid brugt på forskellige håndværksprojekter eller opgaver. Kendt for sine unikke, ofte håndlavede produkter, kræver denne sektor omhyggelig opmærksomhed på detaljer og tidsstyring. Definitionen af ​​et tidsregistreringssystem i denne sammenhæng omfatter flere nøgleelementer:

Nøglefunktioner i tidsregistreringssystemer i håndværkssektoren

 1. Projektspecifik sporing  : Da håndværk ofte involverer flere projekter på samme tid, bør et tidsregistreringssystem i denne sektor give håndværkere mulighed for at registrere tid ved specifikke projekter eller produkter.

 2. Opdeling af opgaver  : Evnen til at opdele projekter i mindre opgaver eller faser er kritisk. For eksempel kan en møbelproducent selvstændigt spore tid for design, materialeindkøb, fremstilling, efterbehandling og levering.

 3. Materialeforbrug og omkostningsintegration  : Sporing af den tid brugt på projektet bør også integreres med de anvendte materialer. Dette hjælper med at beregne de samlede produktionsomkostninger og fastsætte en passende pris.

 4. Tilpasningsevne  : Den mangfoldige karakter af håndværksarbejde kræver et tidsregistreringssystem, der kan tilpasses forskellige typer håndværk såsom keramik, tekstiler, træbearbejdning eller smykkefremstilling.

 5. Fokus på kvalitet frem for kvantitet  : I modsætning til andre sektorer, hvor produktivitet kan måles ved mængden af ​​produktion, lægger håndværk ofte vægt på kvaliteten og det unikke ved hvert stykke. Tidsregistreringssystemer bør tilpasse sig dette fokus.

 6. Brugervenlighed  : Håndværkere og håndværkere behøver ikke at være teknisk kyndige, så en brugervenlig grænseflade, der forenkler tidsregistreringsprocessen uden at forstyrre den kreative proces, er afgørende.

Vigtigheden af ​​tidsregistrering i projektledelse: Hvorfor er det kritisk?

Tidsregistrering er afgørende i projektledelse af flere vigtige årsager:

 1. Ressourcestyring  : Hjælper med at allokere den rigtige mængde tid og personale til opgaver og sikrer effektiv brug af ressourcer.

 2. Produktivitet og effektivitet  : Tidsregistrering identificerer områder til procesforbedringer, øger den samlede produktivitet og modvirker tidsspild.

 3. Omkostningsstyring  : Nøjagtig tidsregistrering er afgørende for at holde budgettet, især på projekter, hvor fakturering er baseret på timearbejde.

 4. Projektplanlægning  : Historiske tidsdata hjælper med at skabe mere realistiske projektplaner og tidslinjer, hvilket reducerer risikoen for manglende deadlines.

 5. Ansvarlighed og gennemsigtighed  : Fremmer en kultur af ansvarlighed blandt teammedlemmer og giver gennemsigtighed til kunder og interessenter.

 6. Kundetilfredshed  : Gennemsigtig fakturering baseret på registreret tid opbygger tillid og kundetilfredshed.

 7. Work-life balance  : Hjælper teammedlemmer med at opretholde en sund work-life balance ved at definere klare arbejdstider.

Kort sagt er tidsregistrering afgørende i projektstyring for effektiv brug af ressourcer, omkostningsstyring, forbedret produktivitet, nøjagtig planlægning, ansvarlighed, klienttillid og opretholdelse af balance mellem arbejde og privatliv.

Kan Bidmio-software slå Excel i tidsregistrering?

Bidmio tidsregistreringssoftware har vist sig at være et bedre og mere dynamisk alternativ til traditionelle Excel-regneark. Den udmærker sig ved at minimere fejl, giver øjeblikkelig indsigt og understøtter problemfri tilgængelighed og samarbejde, samtidig med at den er skræddersyet til at imødekomme de skiftende krav fra nutidens projektledelse.

Forøgelse af projektproduktivitet med tidsregistrering: Hvordan fungerer det?

Bidmio-software belyser fordelingen af ​​tid mellem opgaver, lokaliserer og eliminerer ineffektivitet. Dette sikrer, at teammedlemmerne er på linje med højt prioriterede opgaver, hvilket øger den overordnede effektivitet og succes af projekter.

Hvad er tidsregistrering?

Tidsregistrering er en metode, der bruges til at registrere mængden af ​​tid brugt på opgaver eller projekter. Det er et kritisk værktøj til projektledelse, personlig produktivitet og organisatorisk effektivitet. Tidsregistrering kan udføres manuelt gennem logfiler eller regneark eller automatisk ved hjælp af specialiseret software. Denne artikel undersøger, hvad tidsregistrering er, og dens fordele.

Definition og formål med tidsregistrering

Tidsregistrering involverer processen med at registrere og analysere tid brugt på forskellige aktiviteter. Det bruges primært i en professionel sammenhæng og hjælper med at overvåge arbejdstid, projektforløb og medarbejdernes produktivitet. Dette er især vigtigt i brancher, der fakturerer kunder pr. time, såsom juridiske, rådgivnings- og kreative bureauer.

Fordele ved tidsregistrering

 1. Forbedret produktivitet  : Ved at overvåge tidsforbruget kan enkeltpersoner og teams identificere områder med ineffektivitet og tage skridt til at optimere deres arbejdsprocesser. Dette fører til en mere produktiv arbejdsgang.

 2. Forbedret projektstyring  : Tidsregistrering giver værdifuld information om projekternes fremskridt. Det hjælper ledere med at forstå, hvor lang tid opgaver tager, og hjælper dem med at planlægge projekter og sætte deadlines mere præcist.

 3. Nøjagtig fakturering og gennemsigtighed  : For virksomheder, der fakturerer pr. time, sikrer tidsregistrering nøjagtig og gennemsigtig fakturering. Kunder sætter pris på at vide, at de bliver rimeligt opkrævet for det faktisk udførte arbejde.

 4. Datadrevet beslutningstagning  : Data indsamlet fra tidsregistrering kan tjene som grundlag for strategiske beslutninger såsom personalekrav, budgetallokering og projektgennemførlighed.

 5. Medarbejdernes ansvarlighed og autonomi  : Når medarbejderne sporer deres tid, bliver de mere bevidste om deres arbejdsvaner og produktivitet. Dette ansvar kan føre til bedre præstationer og en følelse af selvstændighed, da medarbejderne administrerer deres tid mere effektivt.

 6. Work-life-balance  : Ved at spore tid kan enkeltpersoner sikre, at de ikke er overanstrengte og opretholde en sund balance mellem arbejde og privatliv. Dette er nøglen til langsigtet medarbejdertrivsel og fastholdelse.

Konklusion

Tidsregistrering er mere end blot et værktøj til at holde uret; det er en strategisk tilgang til arbejdsledelse. Dets fordele spænder fra forbedret produktivitet og projektstyring til præcist regnskab, bedre beslutningstagning, medarbejdertilfredshed og balance mellem arbejde og privatliv. Implementering af tidsregistrering, hvad enten det er i en personlig eller professionel sammenhæng, kan føre til betydelige fordele og øge den samlede effektivitet.


Hurtig og nem ordrestyring til alle håndværkere

Med Bidmio-appen har du mulighed for at tjene mere for det samme stykke arbejde.

Slip af med pen og papir med Bidmio
Tag beslutningen i dag om at gå fra manuel til digital registrering af tid, materiale, dokumentation og kvalitetssikring – enkelt, sikkert og online. Med Bidmio-applikationen har du mulighed for at tjene mere for det samme arbejde.


Book a Bidmio review