Výkaz práce & Evidencia dochádzky

Prehľadná kontrola evidencie dochádzky zamestnancov a vykazy prác.

Objavte jednoduchosť riadenia času s aplikáciou Bidmio - Dochádzkový systém. Dajte zbohom nepresným záznamom a strateným časovým výkazom. Namiesto toho si vychutnajte presné sledovanie odpracovného času na projektoch a evidenciu dochádzky zamestnancov.

Online docházkový systém pre zamestnancov

Video Náhľad

Žiadne údaje o kreditnej karte ani viazanosť!

Start for free

Výkaz práce & Evidencia dochádzky

Efektívne riadenie času s Bidmio: Revolučné sledovanie času pre remeselníkov

Eliminujte problémy so stratenými pracovnými hodinami. Pomocou Bidmio app s presným sledovaním a evidenciou dochádzky pre vašich zamestnancov ušetrite kopec času a dáte zbohom peru a papieru. Naše riešenie ponúka monitorovanie sekundu po sekunde, je užívateľsky prívetivé a nezávislé od polohy.

Remeselníci, často čelia výzve manažovania času na rôznych pracoviskách a projektoch. Tradičné časové výkazy vedú k chybám a oneskoreniam fakturácie. Inovatívny prístup Bidmio uspokojí vaše jedinečné potreby.

Zamestnanci môžu zaznamenávať čas v reálnom čase pomocou smartfónov, čím priamo spájajú hodiny s konkrétnymi projektmi alebo úlohami. Vy ako majitel s webovým prístupom získate nepretržitý prehľad o máte vždy prehľad o odpracovaných hodinách, úlohách a nákladoch jednotlivých členov tímu. Všetky informácie máte online na jednom mieste.

3 dôvody, prečo používať Bidmio na sledovanie času vašich zamestnancov

1

Sledovanie času cez mobilnú aplikáciu:

Bidmio vďaka svojej priamej a prehľadnej funkcii zaznamenávania času mení spôsob, akým zaznamenávate čas.. Táto presnosť zaisťuje, že viac vašich pracovných hodín bude presne sledovaných a následne účtovaných. Už viac nebudú prekĺznuť cenné pracovné hodiny, nezaznamenané a nevyúčtované. Priamy a transparentný systém zaznamenávania času Bidmio zaisťuje, že viac pracovných hodín je presne zaznamenaných a účtovaných, čo vedie k vyšším výnosom.

2

Žiadne chýbajúce časové výkazy

Rozlúčte sa s frustráciou z nesprávne umiestnených pracovných výkazov a zabudnutých pracovných hodín. S našou mobilnou aplikáciou na registráciu času máte svoj časový výkaz vždy na dosah priamo vo vašom smartfóne. To znamená, že si môžete bez námahy vyvolať a zaznamenať hodiny strávené pri úlohách, ako je pondelková inštalácia faucetu alebo utorková návšteva lokality. Hneď ako zaregistrujete svoj čas, je automaticky prepojený s príslušným projektom, čím sa zabezpečí presné a bezproblémové vedenie záznamov.

3

Sledovanie produktivity zamestnancov 

Výkazu práce poskytuje efektívny spôsob, ako vytvoriť záznamy na výpočet mzdy zamestnancov. Systém automaticky zaznamenáva odpracované hodiny každého pracovníka aktoré sa následne adekvátne sčítajú a zobrazia zamestnancovi v jeho profile. Vďaka tomu majú zamestnanci neustály prehľad o tom, koľko hodín im zostáva odpracovať alebo koľko hodín už odpracovali navyše ako nadčas.


Posilnite svoj tím pomocou našej najmodernejšej mobilnej aplikácie na sledovanie času:

Správa absencií a dovolenky

Nastavte zostatky pre čas dovolenky, flexibilné účty, kompenzačný čas, ako aj zostatky za nemocenské hodiny, najazdené kilometre, dni dovolenky a ďalšie. Vo webovom rozhraní si môžete prezerať zostatky za všetkých svojich zamestnancov, čím získate komplexný prehľad o rôznych časových a zdrojových alokáciách.

  • Dovolenka
  • Flextime účty
  • Kompenzačný čas
  • Choré hodiny
  • Prázdninové dni
  • Najazdené kilometre

Hodinová registrácia s rôznymi hodinovými sadzbami

Potrebujete zaregistrovať rôzne hodinové sadzby? Žiaden problém. Bidmio podporuje rôzne potreby času nahrávania:

  • Bežné hodiny
  • Nadčasy
  • Víkendová práca


Jednoducho plánujte zmeny, projekty a dovolenky

Bez námahy si naplánujte zmeny, projektové práce a sviatky. Plánované aktivity sa potom v aplikácii zobrazia ako návrh prehľadov.

Komplexné riešenie pre riadenie dovoleniek a neprítomnosti

So systémom riadenia absencií Bidmio môžete jednoducho a rýchlo zaznamenávať neprítomnosti, hlásenia o chorobe a dovolenky.

Okrem jednoduchosti zaznamenávania dní dovolenky a neprítomnosti je ľahké získať prehľad o absenciách zamestnancov. Flexibilné vykazovanie systému uľahčuje manažérom udržanie prehľadu a umožňuje zamestnancom sledovať čerpanie vlastnej dovolenky, evidenciu absencií a flexibilnú bilanciu. To všetko je možné vykonať len niekoľkými kliknutiami a na cestách pomocou mobilného telefónu.


Hlavná obrazovka sledovania času

Sledovanie času v kalendári

Obrazovka denníka práce zamestnanca

Časovač spustený 


Často kladené otázky (FAQ) o sledovaní času Bidmio

Môžem bezplatne vyskúšať funkciu sledovania času Bidmio?

Áno, Bidmio ponúka 14-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu pre svoju funkciu Time Tracking, bez potreby údajov o kreditnej karte alebo záväzných záväzkov.

Aké ďalšie funkcie ponúka Bidmio na riadenie času zamestnancov?

Bidmio poskytuje komplexný systém správy vrátane zostatkov pre čas dovolenky, flexibilné účty, kompenzačný čas, práceneschopnosť, najazdené kilometre a rôzne hodinové sadzby, ako sú bežné hodiny, nadčasy a práce cez víkendy.

Môže Bidmio pomôcť pri plánovaní zmien, projektov a dovoleniek?

Áno, Bidmio umožňuje jednoduché plánovanie zmien, projektových prác a sviatkov, pričom plánované aktivity sa v aplikácii zobrazujú ako návrhy prehľadov.

 

Ako Bidmio zvláda dovolenky a absencie?

So systémom správy absencií Bidmio je zaznamenávanie absencií, nemocenských hlásení a dovoleniek jednoduché. Poskytuje jasný prehľad o neprítomnosti zamestnancov a umožňuje jednoduché sledovanie čerpania dovolenky, evidencie neprítomností a flexibilného zostatku.

Čo definuje systém sledovania času v remeselnom sektore?

V remeselnom sektore je systém sledovania času nástroj alebo metóda používaná na zaznamenávanie a riadenie času stráveného na rôznych remeselných projektoch alebo úlohách. Tento sektor, známy svojimi jedinečnými, často ručne vyrábanými výrobkami, si vyžaduje starostlivý dôraz na detail a riadenie času. Definícia systému sledovania času v tomto kontexte zahŕňa niekoľko kľúčových prvkov:

Kľúčové vlastnosti systémov sledovania času v sektore remesiel

 1. Sledovanie špecifické pre projekt : Keďže remeslá často zahŕňajú viacero projektov súčasne, systém sledovania času v tomto sektore by mal umožniť remeselníkom zaznamenávať čas podľa konkrétnych projektov alebo produktov.

 2. Rozdelenie úloh : Schopnosť rozdeliť projekty na menšie úlohy alebo etapy je rozhodujúca. Napríklad výrobca nábytku môže samostatne sledovať čas pre návrh, získavanie materiálov, výrobu, konečnú úpravu a dodávku.

 3. Spotreba materiálu a integrácia nákladov : Sledovanie času stráveného na projekte by sa malo tiež integrovať s použitými materiálmi. To pomáha pri výpočte celkových výrobných nákladov a stanovení vhodnej ceny.

 4. Prispôsobiteľnosť : Rôznorodá povaha remeselných prác si vyžaduje systém sledovania času, ktorý možno prispôsobiť rôznym typom remesiel, ako je keramika, textil, spracovanie dreva alebo výroba šperkov.

 5. Zameranie na kvalitu pred kvantitou : Na rozdiel od iných sektorov, kde sa môže produktivita merať množstvom produkcie, v remeslách sa často kladie dôraz na kvalitu a jedinečnosť každého kusu. Tomuto zameraniu by sa mali prispôsobiť systémy sledovania času.

 6. Jednoduché použitie : Remeselníci a remeselníci nemusia byť technicky zdatní, preto je nevyhnutné užívateľsky prívetivé rozhranie, ktoré zjednodušuje proces sledovania času bez narušenia kreatívneho procesu.

Význam sledovania času v projektovom manažmente: Prečo je to kritické?

Sledovanie času je pri riadení projektu nevyhnutné z niekoľkých kľúčových dôvodov:

 1. Riadenie zdrojov : Pomáha pri prideľovaní správneho množstva času a personálu úlohám a zabezpečuje efektívne využívanie zdrojov.

 2. Produktivita a efektívnosť : Sledovanie času identifikuje oblasti na zlepšenie procesu, zvyšuje celkovú produktivitu a odrádza od plytvania časom.

 3. Riadenie nákladov : Presné sledovanie času je nevyhnutné na dodržanie rozpočtu, najmä v projektoch, kde je fakturácia založená na hodinovej práci.

 4. Plánovanie projektu : Historické časové údaje pomáhajú pri vytváraní realistickejších plánov projektov a časových plánov, čím sa znižuje riziko zmeškaných termínov.

 5. Zodpovednosť a transparentnosť : Podporuje kultúru zodpovednosti medzi členmi tímu a poskytuje transparentnosť pre klientov a zainteresované strany.

 6. Spokojnosť klienta : Transparentná fakturácia založená na sledovanom čase buduje dôveru a spokojnosť klientov.

 7. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom : Pomáha členom tímu udržiavať zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom vymedzením jasného pracovného času.

Stručne povedané, sledovanie času je pri riadení projektov kritické pre efektívne využívanie zdrojov, riadenie nákladov, lepšiu produktivitu, presné plánovanie, zodpovednosť, dôveru klientov a udržiavanie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Dokáže softvér Bidmio prekonať Excel v sledovaní času?

Softvér na sledovanie času Bidmio sa skutočne ukazuje ako lepšia a dynamickejšia alternatíva k tradičným excelovým tabuľkám. Vyniká v minimalizácii chýb, ponúka okamžitý prehľad a podporuje bezproblémovú dostupnosť a spoluprácu, pričom je šitý na mieru tak, aby vyhovoval meniacim sa požiadavkám súčasného projektového manažmentu.

Zvýšenie produktivity projektu pomocou sledovania času: Ako to funguje?

Softvér Bidmio osvetľuje rozloženie času medzi jednotlivými úlohami, pričom presne určuje a odstraňuje neefektívnosť. To zaisťuje, že členovia tímu sú zosúladení s úlohami s vysokou prioritou, čím sa zvyšuje celková efektívnosť a úspech projektov.

Čo je to sledovanie času?

Sledovanie času je metóda používaná na zaznamenávanie množstva času stráveného na úlohách alebo projektoch. Je to kritický nástroj pre riadenie projektov, osobnú produktivitu a efektívnosť organizácie. Sledovanie času je možné vykonávať manuálne prostredníctvom denníkov alebo tabuliek alebo automaticky pomocou špecializovaného softvéru. Tento článok skúma, čo je sledovanie času a jeho výhody.

Definícia a účel sledovania času

Sledovanie času zahŕňa proces zaznamenávania a analýzy času stráveného rôznymi aktivitami. Používa sa predovšetkým v profesionálnom kontexte a pomáha pri monitorovaní pracovného času, napredovania projektu a produktivity zamestnancov. Je to obzvlášť dôležité v odvetviach, ktoré klientom účtujú po hodine, ako sú napríklad právne, poradenské a kreatívne agentúry.

Výhody sledovania času

 1. Vylepšená produktivita : Monitorovaním trávenia času môžu jednotlivci a tímy identifikovať oblasti neefektívnosti a podniknúť kroky na optimalizáciu svojich pracovných procesov. To vedie k produktívnejšiemu pracovnému postupu.

 2. Vylepšené riadenie projektov : Sledovanie času poskytuje cenné informácie o postupe projektov. Pomáha manažérom pochopiť, ako dlho úlohy trvajú, a pomáha pri presnejšom plánovaní projektov a stanovovaní termínov.

 3. Presné účtovanie a transparentnosť : Pre firmy, ktoré účtujú po hodine, sledovanie času zaisťuje presné a transparentné účtovanie. Klienti oceňujú, že vedia, že za skutočne vykonanú prácu sa im účtuje spravodlivo.

 4. Rozhodovanie založené na údajoch : Údaje zozbierané zo sledovania času môžu slúžiť ako základ pre strategické rozhodnutia, ako sú personálne požiadavky, prideľovanie rozpočtu a realizovateľnosť projektu.

 5. Zodpovednosť a autonómia zamestnancov : Keď zamestnanci sledujú svoj čas, lepšie si uvedomujú svoje pracovné návyky a produktivitu. Táto zodpovednosť môže viesť k lepšiemu výkonu a pocitu autonómie, keďže zamestnanci efektívnejšie riadia svoj čas.

 6. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom : Sledovaním času môžu jednotlivci zabezpečiť, že neprepracujú a udržia si zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. To je kľúčové pre dlhodobú pohodu a udržanie zamestnancov.

Záver

Sledovanie času je viac než len nástroj na meranie hodín; je to strategický prístup k riadeniu práce. Jeho výhody siahajú od zlepšenej produktivity a projektového manažmentu až po presné účtovanie, lepšie rozhodovanie, spokojnosť zamestnancov a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Implementácia sledovania času, či už v osobnom alebo profesionálnom kontexte, môže viesť k významným výhodám a zvýšeniu celkovej efektívnosti.


VYVINUTÉ PRE REMESELNÍCKE FIRMY

Zbavte sa pera a papiera s Bidmio

Rozhodnite sa ešte dnes prejsť od manuálnej k digitálnej registrácie času, materiálu, dokumentácie a zabezpečením kvality – jednoducho, bezpečné a online. S aplikáciou Bidmio máte možnosť zarobiť viac za rovnakú prácu.


Book a Bidmio review