Evidencia zákaziek & projektov

Bidmio je revolučný nástroj pre efektívne riadenie zakázok, ktorý vám poskytuje kompletný prehľad o ziskovosti a stave vašich projektov. Jednoducho a rýchlo môžete založiť novú zakázku a sledovať, ako váš tím prináša výsledky.

Tento systém vám pomôže aj s výpočtom výdavkov ako sú materiály použité na konkretnom projekte alebo prehľad odpracovaných hodín, čím vám poskytne jasný obraz o vašom zisku a pracovnom tempe.

Prehľad o reálnom stave zákaziek, ich nákladoch a výnosoch

Video Náhľad

Žiadne údaje o kreditnej karte ani viazanosť!

Start for free

Evidencia zákaziek & projektov

Digitálna evidencia zákaziek a správa projektov pre remeselníkov a stavebné firmy

Pozdvihnite svoje remeslo pomocou aplikácie Bidmio na správu zákaziek a projektov, ktorá je starostlivo vytvorená pre remeselníkov, ako ste vy. Získajte úplnú kontrolu nad každým aspektom vašich projektov a úloh. Bidmio sa vyznačuje jednoduchosťou a intuitívnym ovládaním, vďaka čomu sa s ním ľahko naučíte pracovať aj bez rozsiahlych IT znalostí.

Bidmio projektové riadenie, ponúka online prehľad o projektoch a zákazkách, čím uľahčuje prácu zamestnancom a zlepšuje služby pre zákazníkov. S Bidmio majú zamestnanci vždy po ruke aktuálne informácie o úlohách, termínoch, komunikácii a interných správach.

3 dôvody, prečo používať Bidmio na správu a evidenciu projektov

1

Vylepšená presnosť fakturácie:

Bidmio vďaka svojej priamej a prehľadnej funkcii zaznamenávania času mení spôsob, akým zaznamenávate čas pri plnení úloh. Táto presnosť zaisťuje, že viac vašich pracovných hodín bude presne sledovaných a následne účtovaných. Už viac nebudú prekĺzat cenné pracovné hodiny, nezaznamenané a nevyúčtované.

2

Zjednodušené kancelárske operácie a správa materiálu:

Rozlúčte sa s neporiadkom papierovania, namáhavým plánovaním a frustráciou zo zabudnutých úloh. Systém Bidmio automatizuje tieto procesy za vás. Okrem toho poskytuje podrobný prehľad o vašej spotrebe materiálu, čím zaisťuje, že pri fakturácii zákazníkom sa zohľadnia všetky materiály a produkty. Táto funkcia je výhodná nielen pre vás, ale aj pre vášho majstra a zamestnancov, ktorí môžu jednoducho pridávať spotrebu materiálu na prebiehajúcich projektoch.

3

Jednoduchá dokumentácia a zabezpečenie kvality:

S Bidmio sa vytváranie a získavanie dokumentácie stane bezproblémovou súčasťou vášho pracovného postupu. Táto funkcia je životne dôležitá pre udržanie zabezpečenia kvality a poskytuje výhody pre remeselníka, klienta aj zákazníka. Dokumentácia a fakturácia sú zjednodušené a možno ich vykonávať priamo na zákazke, aj keď ste v teréne. Tento proces zabezpečuje, že všetko je presne a rýchlo zdokumentované, čím sa zvyšuje celková efektivita a spokojnosť klienta.


Projektový manažment s Bidmio je prehľadný a efektívny

Nástroj umožňuje jednoduché plánovanie projektov s jasným zadáním, plánom úloh, pridelenou zodpovednosťou a termínom, všetko na jednom mieste.
Aktuálny stav projektov a zákaziek je neustále pod kontrolou. Bidmio poskytuje online prístup k informáciám o tom, ako prebiehajú otvorené zákazky a projekty, čím umožňuje majiteľom a zamestnancom mať perfektný prehľad o dianí vo firme.
Okrem toho Bidmio poskytuje online kontrolu nad hospodárením firmy. Financie a rozpočet projektu sú sledované priamo na konkrétnej zákazke.

Bidmio poskytuje možnosť detailne evidovať celkovú vykázanú prácu zamestnancov, materiálu ale aj vypočítať náklady na trasu vozidiel. Táto funkcia umožňuje manažérom získavať presný prehľad o vynaloženom čase a prostriedkoch na konkrétne projekty.

Okrem toho, systém umožňuje zaznamenávať aj ďalšie výdavky spojené so zákazkami.

Výhody online evidencie projektov a ich správy:

  • Prehľad všetkých úloh

  • Možnosť vidieť poradie, v akom musia byť vaše zákazky vykonané
  • Prehľad vašich zaregistrovaných a naplánovaných hodín
  • Priamy prístup k aktuálnym a budúcim pracovným výkazom
  • Možnosť registrácie času priamo do kalendára
  • Dokumenty a fotografie projektov na jednom mieste 
  • Kontrola kvality
  • Vždy k dispozícii (mobil, tablet a desktop)
  • Digitálne namiesto manuálnych záznamov 


Ste majiteľ/majster? Uľahčime vám každodenný život!

 • Prehľad všetkých úloh
 • Zamestnanci zadávajú svoje hodiny do aplikácie
 • Všetky jazdy je možné jednoducho zaregistrovať pomocou aplikácie 
 • Inteligentná registrácia výdavkov
 • Ako správca plánujte čas a projekty. Zamestnanci to potom môžu vidieť vo svojej aplikácii.
 • Vytvorte katalóg materialu /produktov, aby zamestnanci mohli jednoducho zaznamenávať svoju spotrebu produktov v súvislosti s projektom – priamo v aplikácii
 • Zamestnanci môžu pripojiť obrázky alebo dokumenty priamo na projektoch
 • Zaregistrujte používanie zariadení a strojov priamo na projektoch v aplikácii

Project detail tab

Project economy tab

Project upload tab

Project quality control 


VYVINUTÉ PRE REMESELNÍCKE FIRMY

Zbavte sa pera a papiera s Bidmio

Rozhodnite sa ešte dnes prejsť od manuálnej k digitálnej registrácie času, materiálu, dokumentácie a zabezpečením kvality – jednoducho, bezpečné a online. S aplikáciou Bidmio máte možnosť zarobiť viac za rovnakú prácu.


Book a Bidmio review